today24 Mayıs 2018 Perşembe Saat 20:27
Pazartesi Pazarıyla İlgili Duyuru


Pazartesi günleri Adabucak Mahallesi’nde kurulan Pazartesi Pazarı, gelişen olaylar nedeniyle ve Reyhanlı Pazarcılar Derneği’yle alınan ortak karar neticesinde güvenlik amacıyla yarın kurulmayacaktır. Tüm halkımıza ilanen duyurulur.