Hata
  • hwdVideoShare is not installed, you can not use module ID .

Günümüzde Reyhanlı

Türkiye İstatistik kurumu 2012 verilerine göre: Reyhanlı Nüfusu 89.980'dir. Bu nüfusun 44.979'i Erkek, 45.001'i de Kadın Nüfusu olarak belirlenmiştir.

Devlet Planlama Teşkilatından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin en zengin ilçesidir. Yenişehir gölü görülmesi gereken doğal güzelliklerdendir. Kardeşlik ve hoşgörünün örnek olduğu gezip görülmesi gereken bir ilçedir.

İlçede genellikle tarıma dayalı ekonomi hakimdir amik gölünün 1972 yılında kurutulmasının tamamlanması ile pamuk ve buğday tarım içindeki önemini arttırmıştır. Ürün çeşidinde pamuk ve hububat en büyük paya sahiptir; ilçede ayrıca büyük baş hayvancılığı, süt inekçiliği, koyun ve keçi besiciliği de yapılmaktadır. İlçede sanayileşme tarım ve tarıma dayalı sanayi kollarında gelişmiştir. Çırçır ve prese fabrikaları ile iplik, un ve hidrofil pamuk fabrikaları ilçenin önemli sanayi tesisleridir.